November 13th, 2008

правнука

колёровый меднес called київ

божечко, який жах. кольорові хатки, хатки без кольору, телебашта, коробки, коробки з вихилясами і аби ж якнайбільше журавлів-будівельнків.


по-моєму, тут себе 13-14тирічного бачить кожен київський романтик...) крім мене. ха.