June 10th, 2016

pink bear?

футка смєфная


F — гравітаційна сила, з якою начисто вимите вікно притягує опади і навпаки
m1 — маса чистого скла, що заповнює віконну раму
m2 — сумарна маса опадів (дощ, град)
r — відстань між центрами мас двох об`єктів
γ — гравітаційна стала 6.67 · 10-11 (м3/(кг · сек2))